Klachtenregeling

Algemene Voorwaarden Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan de tekst aansluit bij de door de NBA opgestelde algemene voorwaarden. De NBA heeft deze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017.

Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt: er kunnen dus klachten zijn of ontstaan over Accountantskantoor Compeer. Voor een goede afhandeling van klachten heeft Accountantskantoor Compeer daarom een klachtenprocedure opgesteld, alsmede een klachtenformulier dat kan worden ingevuld. Desgevraagd zenden wij een klachtenformulier toe.

Waarnemingsovereenkomst
Wij hebben op grond van de beroepsregels met L. (Leo) Koster AA een waarnemingsovereenkomst gesloten.

Overige lidmaatmaatschappen en bestuur
Collega Koster : l.koster@kliksafe.nl
Ondernemers Platform Waddinxveen: ondernemersplatformwaddinxveen.nl
Lid werkgroep Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen: www.hospicewaddinxveen.nl