Waarom een Accountant

Een accountant is gespecialiseerd in administratieve dienstverlening, accountantscontrole en financiële, bedrijfseconomische, fiscale en branchespecifieke advisering. De onafhankelijkheid van een accountant wordt door extern toezicht gewaarborgd. Hierdoor is een accountant dé adviseur voor het MKB.

Wat doet een accountant eigenlijk? 
Een accountant is bij uitstek de deskundige die u kunt inschakelen om samen met u de wettelijke verplichte administratie in te richten. Een bijkomend voordeel is dat een goed inzicht in de financiële situatie u een schat van informatie oplevert omtrent uw onderneming. Indien blijkt dat uw jaarrekening een juist en volledig beeld geeft van financiële staat van het bedrijf geeft de accountant een accountantsverklaring af.

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden is de accountant verplicht zich te houden aan kwaliteitsstandaarden, de “Nadere voorschriften kwaliteitssystemen” (NVKS). Een opdrachtgever mag de accountantsverklaring niet openbaar maken tenzij de accountant daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Sommige instanties hechten veel waarde aan een accountantsverklaring zoals leveranciers of kredietverlenende instanties.

Houdt een accountant zich niet met meer taken bezig?
Een andere belangrijke taak van een accountant is het ondersteunen van de ondernemer bij het bepalen van beleid. De accountant geeft overzichtelijk weer wat de fiscale en financiële consequenties zijn van het beleid van een onderneming. U kunt vervolgens beoordelen of het bijvoorbeeld verantwoord is om een bepaalde investering wel of niet te doen.

Daarnaast wordt een accountant ook geraadpleegd bij overnames, opvolging start of beëindiging van een bedrijf. Ondernemers kunnen bij de accountant terecht voor fiscale, economische, sociale en juridische adviezen.

Hoe houdt een accountant zijn vakkennis op peil? 
Een accountant is verplicht zijn of haar kennis op peil te houden. Jaarlijks moet de accountant op basis van een persoonlijk PE-portfolio de voortgang van gestelde leerdoelen vastleggen. (PE staat voor permanente educatie)